Pogoji uporabe

Uporaba portala in njegovih storitev ni pravica, temveč možnost, ki jo nudijo ustvarjalci portala www.kmetijskioglasnik.si. S tem, ko uporabljate katerokoli storitev spletnega portala, se zavežete, da boste upoštevali pravila, pogoje in opozorila, ki se tičejo uporabe spletnega portala. Upravljalec in moderatorji imajo pravico kadarkoli onemogočiti ali omejiti dostop uporabnikom do spletnega portala in storitev, ki jih nudi, v celoti ali deloma po svoji lastni presoji.

Uvodne določbe
1. člen

S temi pogoji podjetje ČZD Kmečki glas d.o.o. določa pogoje uporabe portala www.kmetijskioglasnik.si (v nadaljevanju KO).

S tem so določene pravice, obveznosti in pogoji za uporabo portala KO, ki vključuje med drugim foto-ozadja in tekstovne vsebine, video-avdio vsebine ter internetno komunikacijo.

Ti pogoji veljajo skupaj s politiko zasebnosti ter s pogoji poslovanja uporabnikov portala KO.

Z uporabo portala KO se strinjate s pogoji uporabe. Če se s pogoji ne strinjate, uporabo portala KO odsvetujemo in ne nosimo odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica vstopa na portal KO ali njegove uporabe. Podjetje ČZD Kmečki glas d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe kateregakoli dela portala in izbrisa kateregakoli dela vsebine brez vnaprejšnjega obvestila.

Dovoljeno je, da na strani portala naredite povezavo. Povezave ni dovoljeno narediti na spletnih straneh z nezakonito vsebino. Povezave prav tako ni dovoljeno narediti, če bi to povzročilo krnitev ugleda ali dobrega imena portala KO, portala DMD ali ponudnika komunikacijskega dostopa ali če bi jih prikazalo v slabi luči. Na zahtevo portala KO je lastnik in/ali upravljavec spletnih strani, na katerih je povezava, le-to dolžan odstraniti.

Na drugih spletnih mestih je brez dovoljenja portala KO prepovedano objavljati, reproducirati, distribuirati ali kako drugače uporabljati logotip portala KO ali druge karakteristične značilnosti portala KO (znamka, podoba, ime, glas …).

2. člen

Storitve omogočajo predvsem ogled, prenos in komunikacijo različnih vsebin med ponudnikom storitve in uporabnikom. Vse storitve ponudnika so na voljo izključno osebam, ki so se strinjale s pogoji uporabe posamezne storitve.

3. člen

Vse vsebine na portalu KO so dostopne samo ob predhodni prijavi v sistem.

4. člen

Podjetje ČZD Kmečki glas d.o.o. se zavezuje, da bo na portalu KO ponujal le vsebine, ki so pravnoformalno urejene in v skladu z moralnimi normami. KO ne bo ponujal vsebin, ki bi prikazovale prizore neupravičenega nasilja, kot je mučenje ljudi in živali ter pornografskih vsebin ali vsebin, ki vzbujajo odklonilno vedenje.

5. člen

Zavedate se, da ste odgovorni za vsako informacijo, sporočilo in vsebino, ki jo objavite s pomočjo portala, forumov, klepetalnic ali drugih komunikacijskih storitev.

6. člen

Zavedate se, da sporočila in druge vsebine posredovane v klepetalnicah, forumih in drugih komunikacijskih storitvah portala niso privatnega značaja in jih lahko vidijo, preberejo ali snamejo drugi uporabniki brez vašega vedenja. Zato morate vedno biti zelo previdni pri objavi svojih osebnih podatkov. Lastnik, skrbniki sistema in moderatorji klepetalnic, forumov in drugih komunikacijskih storitev ne odgovarjajo za vsebine, sporočila in informacije, ki jih objavite, oznanjate, nalagate ali kako drugače razširjate s pomočjo komunikacijskih storitev portala, niti ne sprejemajo kakršnekoli odgovornosti z tem v zvezi.

7. člen

Novice, članki, sporočila, informacije in druge vsebine so vam na voljo izključno za vašo osebno in nekomercialno uporabo. Objava vsebine novic, člankov, sporočil, informacij in druge vsebine, delno ali v celoti, je prepovedana, razen pod naslednjimi pogoji, ki morajo biti izpolnjeni kumulativno:

a) da navedete vir in povezavo na portal

b) da je hkrati objavljeno ime avtorja izvirnega članka

8. člen

Upravljalec portala ne daje nobenih zagotovil o primernosti, zanesljivosti, pravočasnosti in točnosti informacij, vsebin ter storitev na portalu za kakršenkoli namen. Vse informacije, vsebine in storitve so dane "takšne kot so brez kakršnihkoli zagotovil in obveznosti s strani upravljalca".

9. člen

V nobenem primeru upravljalec ni odgovoren za kakršnokoli škodo, ki nastane posredno ali neposredno, materialno ali imaterialno, nenamerno škodo, vključno z izgubo dobička, uničenjem podatkov, nezmožnostjo uporabe, ki nastane z:

uporabo portala ali njegovih storitev,

nezmožnostjo uporabe portala ali njegovih storitev,

uporabo katerekoli informacije, vsebine, storitve, izdelka, programske opreme pridobljene z uporabo spletnega portala ali kako drugače v povezavi z spletnim portalom.

10. člen

Mali oglas lahko odda samo fizična oseba. Oglas mora biti napisan v slovenskem jeziku, vsebina mora biti resnična in pravilna ter se mora nanašati na posamezno rubriko, Uporabnik – naročnik oglasa ne sme naročiti objave oglasa za tretjo osebo ali objaviti kontaktnih podatkov te osebe brez njenega dovoljenja.

ČZD Kmečki glas kot upravljalec portala si pridržuje pravico, da preveri identiteto uporabnika. Prepovedano je naročanje oglasa, ki bi predstavljalo objavo potrebe po delu, ali nudenje dela ali zaposlovanje na črno po zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, razen,če se uporabnik izkaže z dokumentom, ki potrjuje priglasitev dejavnosti in njegovo registracijo. Če teh dokumentov upravljalec nima si pridržuje pravico ta oglas zadržati. Pridržuje si tudi pravico oglas povsem zavrniti ali delno spremeniti, če ugotovi, da se pravna oseba izdaja za fizično osebo ali je vsebina oglasa pravno in moralno sporna. Pred objavo se vsak oglas prek administratorja jezikovno pregleda.

Cene

Cena storitve objave malega oglasa se obračuna z veljavnim cenikom.

Način plačila

Plačilni način je po predračunu z UPN obrazcem.
Mali oglas, ki ga fizična oseba odda na spletno stran www.kmetijskioglasnik.si je plačljiv.
Fizične osebe, ki so naročniki revije Kmetijski oglasnik so upravičeni do oddaje dveh brezplačnih malih oglasov (za en predmet prodaje – nakupa), na številko revije. Nadaljnji oglasi se plačajo po ceniku – Lestvici točk.
Naročnik revije ima avtomatično mala oglasa objavljena tudi na spletni strani.
Cena oglasa je razvidna z administratorjevo potrditvijo malega oglasa.
Uporabnik spletnega portala po predračunu vplača na račun upravljavčevega TRR pri banki dobroimetje (točke po lestvici), ki ga izkoristi za oddajo – plačilo malega oglasa.

Lestvica

TOČKE CENA (z obr. DDV)
15 točk 9,00 €
20 točk 12,00 €
30 točk 18,00 €
40 točk 24,00 €

Obrazložitev

ena slika z besedilom = 5 točk = cena je 3,0 € z obračunanim ddv jem./ čas objave 7 dni/

V kolikor uporabnik v enem letu od vplačila dobroimetja ne porabi celotnega vplačanega zneska dobroimetja, se pod pogojem vplačila dodatnih 9,0 € ali več, preostali znesek dobroimetja prenese v naslednje leto in prišteje k novo vplačanemu ter to velja za nadaljne leto; šteto od dneva zadnjega plačila.

Upravljalec se ne zavezuje vračati preostalega še neizkoriščenega dobroimetja, če ga uporabnik ne izkoristi v enem letu oz. ne prenese v naslednje leto z dodatnim vplačilom.

Uporabnik posamezno plačilo izvrši na podlagi predračuna z UPN obrazcem, ki ga izpolni glede na podatke prejete na posredovan elektronski naslov. Oglas se objavi po potrdilu oddaje in objave s strani upravljalca in po opravljenem plačilu. V profilu uporabnika in pri oddaji oglasa se uporabniku pokaže saldo njegovih točk za plačljive oglase. S tem je poslovno razmerje med naročnikom oglasa in upravljalcem poslovno razmerje vzpostavljeno in zaključeno.

Če uporabnik zahtevane storitve ne bo prejel zaradi izpada sistema ali drugih vzrokov tehnične narave na strani ponudnika dostopa, KO ne krije nobenih stroškov, ki bi lahko nastali kot posledica le tega.

Vsebina oglasa

Mali oglas mora vsebovati bistvene podatke o predmetu prodaje oz., storitve, njegova vsebina ne sme biti nemoralna ali bi se nanašala na vsebino oglasa, ki po rubrikah ne spada v Kmetijski oglasnik. Uporabnik lahko za isti predmet odda samo en mali oglas.

Z oddajo ponudbe na posamezni oglas in sprejemom ponudbe osebe, ki se je odzvala uporabniku, se med njima vzpostavi obligacijsko razmerje in vsa morebitna nesoglasja med njima se rešujejo izključno med njima, saj upravljalec nastopa v tem primeru zgolj kot posrednik in ne odgovarja za morebitno netočnost vsebin malih oglasov.

11. člen

Dostop do storitve, prenos podatkov in uporaba omrežja se obračunajo po veljavnem ceniku ponudnika, ki zagotavlja dostop in uporabo elektronskega komunikacijskega omrežja, objavljenem na običajen način v skladu z veljavno zakonodajo.

12. člen

Za vstop in/ali uporabo nekaterih delov portala se je treba prijaviti z uporabniškim imenom in geslom. S prijavo na portal se strinjate, da se vaši osebni podatki, ki ste jih posredovali ob pridobitvi uporabniškega imena, uporabijo na način in v namene, opisane v politiki zasebnosti.

KO se zavezuje, da bo varoval zasebnost uporabnikov portala. Uporabnik portala dovoljuje uporabo podatkov o uporabi portala, ki se bodo zbirali avtomatsko in ne omogočajo vpogleda v osebne podatke, za namen izboljšanja uporabe in ponudbe portala KO.

Če uporabnik več kot eno leto ne uporablja storitev portala, se bodo njegovi osebni podatki zbrisali. Uporabnik se bo v tem primeru, če bo želel uporabljati storitve portala KO, za katere je potrebna prijava, moral ponovno registrirati oziroma na način, določen s splošnimi in posebnimi pogoji, posredovati ali dovoliti posredovanje svojih osebnih podatkov.

13. člen

Vsebine, objavljene na spletnih straneh portala, je dovoljeno pregledovati in, če je to dovoljeno, reproducirati za lastne osebne nekomercialne potrebe. Ne sme pa se jih spreminjati, prepisovati, ponovno objavljati in razširjati niti v komercialne niti v nekomercialne namene brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljenja podjetja ČZD Kmečki glas d.o.o. V primeru kakršnekoli dovoljene uporabe vsebin teh spletnih strani se morajo ohraniti vse označbe avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine ter druga obvestila in opozorila.

Znamke, ki se pojavljajo na spletnih straneh portala, so registrirane znamke, katerih imetnik ali uporabnik licence je podjetje ČZD Kmečki glas d.o.o. Kakršnakoli uporaba teh znamk brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic je izrecno prepovedana. Znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.

14. člen

KO ne odgovarja za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij, prav tako tudi ne za morebitno nedelovanje ponudnikov dostopa.

KO se bo po najboljših močeh trudil na straneh portala zagotavljati najbolj točne in najnovejše podatke, vendar uporabnike spletnih strani opozarjata, da so vsebine informativnega, zabavnega ali izobraževalnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost in celovitost strani. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Ker na portalu KO lahko obstajajo določene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi s portalom in nad katerimi KO nima nadzora, KO ne more jamčiti in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede točnosti vsebin katerekoli spletne strani, za katero ponujata povezavo ali referenco, in ne prevzemata nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh ali za uporabo teh spletnih strani in povezav.

Podjetje ČZD Kmečki glas d.o.o. lahko te pogoje uporabe portala KO spremenita brez predhodnega obvestila.

Reklamacije
15. člen

Ponudnik rešuje vse morebitne reklamacijske in druge postopke z uporabniki storitev skladno s svojimi pravili delovanja, pogoji uporabe in veljavno zakonodajo RS. Vse reklamacije, ki se nanašajo na storitev, rešuje ponudnik storitve, če to ni določeno drugače.

Za reševanje reklamacij, ki se nanašajo na neizvršen prenos, motene ali prekinjene zveze za prenos podatkov, je pristojen ponudnik dostopa do storitve v skladu z lastnimi pogoji poslovanja in posebnimi pogoji ter pogoji uporabe portala KO.

KO obravnava izključno reklamacije, prejete v elektronski ali pisni obliki.

KO ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel uporabnik, do katere bi prišlo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja ali napak pri internetnih povezavah ali pri drugih načinih elektronske komunikacije. KO ni odgovorna za nepravilno delovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika.

Vsem uporabnikom sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu info@kmetijskioglasnik.si.

Uporabniki lahko reklamacije in predloge pošljejo na elektronski naslov info@kmetijskioglasnik.si ali v pisni obliki na naslov ČZD Kmečki glas, Vurnikova ulica 2, 1000 Ljubljana.

V primeru, da je bila reklamacija sprejeta zunaj delovnega časa reševanja reklamacij, se prične reševati prvi naslednji delovni dan.

V primeru pozitivno rešene reklamacije, ki se nanaša na plačilo storitev, bo ponudnik storitve sam vrnil uporabniku znesek, na katerega se nanaša reklamacija, v skladu s temi pogoji oziroma pogoji ponudnika dostopa.

Končne določbe
16. člen

Ponudnik storitve bo uporabo storitve onemogočil vsem uporabnikom, ki storitve uporabljajo v nasprotju s temi pogoji ali predpisi in pravnim redom Republike Slovenije.

17. člen

Ti pogoji začnejo veljati z dnem začetka ponudbe na portalu KO. Šteje se, da uporabnik soglaša s pogoji portala KO, če začne uporabljati portal.

Šteje se, da uporabnik s spremembami teh pogojev v okviru portala KO soglaša, če nadaljuje uporabo le-tega.

Upravljalec si pridrži pravico kadarkoli spremeniti ta ali katerakoli druga pravila na portalu brez obrazložitve.

Ta pravila predstavljajo pogodbo v skladu z zakonodajo Republike Slovenije. Če se izkaže, da kateri del ni v skladu z zakonodajo Republike Slovenije, se ta del ne uporablja. Namesto njega pa se uporabijo zakonite določbe, ki so najbliže namenu neveljavnega dela.

Kontakt

ČZD Kmečki glas d.o.o.

Vurnikova ulica 2, p. p. 47

1000 Ljubljana

T: 01 433 52 36

E: info@kmetijskioglasnik.si

Varovanje zasebnosti

Varovali bomo vse podatke, ki nam jih boste posredovali. Preberite si več o Politiki zasebnosti.